Disclaimer

U stemt in met deze disclaimer door gebruik te maken van deze website. Ondanks de zorg en aandacht die aan deze website is besteed bestaat de mogelijkheid dat de informatie op deze site onvolledig of onjuist is. Tough Minds kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie. Tough Minds sluit aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van www.toughminds.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen bezoeken. Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Tough Minds aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Tough Minds garandeert niet dat de informatie, dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.Met inachtneming van onderstaande voorwaarden is het toegestaan koppelingen te maken vanuit andere sites naar de site van Tough Minds.
– De website mag niet de schijn wekken dat www.toughminds.nl de website, of daarop gepubliceerde producten, ondersteunt.
– De website mag een link naar www.toughminds.nl maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren. 
– De website mag geen onjuiste informatie over Tough Minds en haar producten of diensten geven. 
– De website mag geen inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

.Alle rechten zijn voorbehouden aan Tough Minds.